Trafik

Ingen satsning på höghastighetsjärnväg

I Trafikverkets förslag till nationell transportplan som ska gälla från 2018-2029 vill de ha lägre hastigheter - bara 250 km förbi Tranås och Jönköping.

Över 620 miljarder kronor ska fördelas och planen pekar ut en lång rad järnvägs- och vägprojekt över hela landet.

250 kilometer i timmen förbi Tranås

Höghastighetsbanan, Ostlänken mellan Järna och Linköping, byggs med högsta hastighet 250 kilometer i timmen, enligt Lena Erixon. Efter det vill Trafikverket satsa på sträckan Linköping-Tranås-Borås.

- Vi har också tittat på en successiv utbyggnad. Vårt förslag är att man börjar i Järna, Linköping och sedan Lund - Hässleholm. Nästa steg tycker vi bör vara Linköping, Tranås, Aneby och Göteborg- Borås. Här har man fortfarande hög pendling med bil och vi ser möjlighet att flytta över trafik till järnvägsspåret, sade Lena Erixon vid pressträffen.

Ingen höghastighetsjärnväg med 320 km

När Trafikverkets förslag till ny nationell infrastrukturplan för perioden 2018-2029 lämnas idag, så kommer det enligt vad Ekot erfar att innehålla ett negativt besked för dem som vill se en satsning på en höghastighetsjärnväg. Där var ju både Tranås, Jönköping och Värnamo tänkta som stationer utmed en ny höghastighetsjärnväg. Mer information om hur sträckningen blir kommer under eftermiddagen. 

– Vi ska rusta upp och modernisera järnvägen. Stora belopp läggs nu på att få ett bättre fungerande underhållssystem. Det handlar om att säkra de viktigaste transportvägarna. Här kommer vi plocka bort de nedsättningar vi har och tar bort risken för ytterligare nedsättningar. Här kommer vi se en ökad kvalitet, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

– Vi ska också säkra ett omledningsnät, vilket möjliggör att vi får ett järnvägsnät som är mindre sårbart och blir mer robust och därmed punktligare. Vi satsar också på den nya tekniken och inför ett nytt tågledningssystem, kapacitetsfördelningssystem med mera.

Enligt Ekots källor föreslår Trafikverket att den tänkta första sträckan av den planerade höghastighetsjärnvägen, Ostlänken mellan Järna och Linköping, istället byggs för lägre hastigheter.

Ekot sänder direkt från regeringens pressträff, följ den här!

Enligt källor till Ekot har Trafikverket kommit fram till att kostnaden blir för hög.

– Men den politiska diskussionen är inte över när det kommer till höghastighetsjärnväg, säger Ekots Joel Wendle.

I den tidigare satsningen på höghastighetsjärnvägen skulle Jönköping bli en knutpunkt i bygget från Stockholm till Göteborg och Malmö.

Mer information kommer!