Forskare kritiserar förslag om ålfiskeförbud

1:53 min

EU-kommissionen vill under 2018 förbjuda allt ålfiske i Östersjön. Svenska forskare menar att förslaget är illa underbyggt och missar målet.

Fyra svenska ålforskare riktar skarp kritik mot EU-kommissionens förslag om att förbjuda allt ålfiske i Östersjön under nästa år. De menar att förslaget är illa underbyggt och att det bara kan få marginella effekter för ålbeståndet.

Håkan Wikström är ålforskare på Sveriges lantbruksuniversitet och har lång erfarenhet av att arbeta både nationellt och internationellt med ålfrågan.

– Det kanske inte får så positiv effekt över huvudtaget, säger Håkan Wickström.

Forskarna är bland annat kritiska mot att Eu-kommissionen motiverar förslaget om ett förbud med att 57 procent av havsfisket av europeisk ål i EU sker i Östersjön. Det är en mer eller mindre betydelselös uppgift menar Håkan Wickström, eftersom den absolut största delen europeisk ål fiskas i sjöar och vattendrag.

– Östersjön är en av få havsområden där det finns ål och där man fiskar ål. Det finns så mcyket annan ålproduktion i Europa att då bara inrikta sig på det lilla delen är inte den mest konstruktiva vägen att gå.

Något som enligt Håkan Wickström och hans kollegor skulle få betydligt större effekt än ett förbud vore om länder med stort inlandsfiske av ål, bland andra Frankrike och Spanien, på riktigt började följa den ålförordning som redan finns.

– Jag tror det är mer fruktbart att satsa på att alla medlemsstater gör det dem ska.

Så varför fokuserar Eu-kommissionen på just östersjöfisket av ål?

Enrico Brivio är EU-kommissionens talesperson i fiskefrågor. Han säger till Ekot att EU endast har befogenhet att lagstifta om havsfisket, ålfisket i vattendrag och och sjöar är nationella angelägenheter.

Enrico Brivio menar därför att ett förbud i Östersjön är viktigt utifrån EU's befogenheter och att det kan bli aktuellt med ålfiskeförbud även i Nordsjön och Atlanten. Vad gäller inlandsfisket kan EU bara lita på att länderna följer ålförordningen.

– Vi är trygga med att dessa länder kommer följa ålförordningen, säger Enrico Brivio.