Oförändrad trafiksituation i Moholm

1:11 min

Enligt samhällsföreningen i Moholm har inga åtgärder vidtagits från Trafikverkets sida när det gäller bilisternas höga hastighet genom samhället.

I höstas rapporterade vi om att boende i Moholm fått nog av bilisternas höga hastighet genom samhället och krävde att Trafikverket skulle göra något åt problemet. Ett år senare återvänder vi till Moholm och träffar samhällsföreningens sekreterare, Douglas Pettersson, som säger att ingenting har förändrats.

– Tittar man på snittet så är ju hastigheten betydligt över den som är tillåten, alltså betydligt över 40.

Samhällsföreningens egen mätning visade förra året att nio av tio bilister kör för fort genom samhället och Douglas Pettersson berättar att man inte får gehör från Trafikverket.

– Det finns ingen dialog mellan oss. Vi skriver med jämna mellanrum till en adress uppe i Borlänge men vi får inget, så att säga, gensvar, säger Douglas Pettersson.

Enligt Tomas Bergbom, åtgärdsplanerare på Trafikverket Region Väst, har Trafikverket genomfört mätningar i Moholm som bekräftar samhällsföreningens mätning.

– De visar att medelhastigheten ligger över 40, den låg någonstans kanske 10 km mer ungefär. Det är ju inte alls bra, säger Tomas Bergbom.
– Om man då vill gå vidare och verkligen försöka få ner trafiken, så finns det väl saker man diskuterar om man kan göra.