Skolelever lär sig källkritik och visar hur falska nyheter sprids

2:04 min

Den här veckan har ett experiment inletts. Ungefär 11 000 högstadie- och gymnasieelever ska på skoltid granska nyheter de stöter på i sina digitala flöden.

Digitala flöden kan till exempel handla om länkar till nyheter som dyker upp på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat eller elevernas favorittidningars hemsidor.

Uppgiften är att kritiskt granska hur trovärdiga nyheterna är.

Vilka är egentligen avsändarna? Vilka bevis finns för nyheternas olika påståenden, och finns det andra oberoende källor som bekräftar nyheterna?

En av eleverna, Matilda Lindström, förklarar hur hon söker nyheter.

– Jag brukar scrolla i SVT:s nyhetsapp. Och titta mycket på rubrikerna för att se vad som är intressant och vad jag kan fördjupa mig i, säger hon.

Det ungdomarna kommer fram till skriver de själva in i ett nytt digitalt formulär som kallas Nyhetsvärderaren. Formuläret gör att forskare sedan kan ta del av ungdomarnas uppgifter.

Tanken med Nyhetsvärderaren är att skolelever ska få delta i ett riktigt forskningsprojekt och hjälpa forskare att få fram ny kunskap.

Veckans övningar handlar alltså inte bara om att ungdomar ska träna sig i att granska nyheter kritiskt. Det handlar också om att forskare ska få mer kunskap om var någonstans ungdomar tar del av nyheter. På så sätt vill de se hur trovärdiga och mindre trovärdiga nyheter sprids.

Det förklarar Thomas Nygren, lektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och projektledare för Nyhetsvärderaren.

– Vi vet att ute i samhället så är källkritik en väldigt stor, pågående diskussion. Men hur det verkligen förhåller sig vet vi ganska lite om. Det vill säga hur källkritiska vi är och hur väl vi förmår att hantera information, säger han.