Färre lämnar Svenska Kyrkan

Antalet utträden ur svenska kyrkan minskar, tvärtemot vad man hade väntat sig när kyrkan skiljes från staten vid nyår 1999/2000. Kristina Rosenqvist som är präst i Kalmar säger att många vill ha kvar kyrkan, att den ska finnas där när dom behöver den, men också att man nu har ett val, en frihet att välja om man vill vara kvar eller inte spelar en stor roll, tror Kristina Rosenqvist.