400 köar för dyslexiutredning

1:14 min

Vi har tidigare rapporterat om de långa köerna för att få genomgå en dyslexiutredning här i Värmland. Nu har kön vuxit till 400 personer.

Skolstarten närmar sig och för många barn innebär det ännu ett år med kamp mot bokstäverna. Hos Landstinget i Värmland ser man en ökning i antalet inkomna remisser för dyslexiutredningar.

För ett år sedan hade dyslexiutredningskön ökat från ett år till mellan 16-18 månader - nu har kön ökat till två år. Idag står 395 personer i kön - en ökning med 145 personer på ett år.

– Vi beklagar att läget är som det är, men det är idag många faktorer som påverka, säger Agneta Nilsson Lohse, verksamhetschef på logopedenheten.

Agneta Nilsson Lohse menar att det finns flera faktorer som påverkar kön.

– Det finns en större medvetenhet om dyslexi, man kan söka på egen remiss och skolorna kan remittera. Sen har vi ett antal logopeder som arbetar med dyslexi som har slutat, blivit sjukskrivna eller fått på föräldraledighet. Sen har vi andra diagnosgrupper där vi har en vårdgaranbti att förhålla oss till.