Länsstyrelsen anmäler Blekinge museum till åklagare

Blekinge museum har blivit anmälda till åklagare för brott mot kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen i Blekinge som anmält museet då man menar att de gjort utgrävningar vid fornlämningen Hjortahammar utan att ha tillstånd till det.

Enligt länsstyrelsen innebar tillståndet att man fick söka av området med metalldetektor, men inte gräva upp något.

Museichef Marcus Sandekjer säger att han är mycket förvånad över länsstyrelsens anmälan och att man inte brutit mot något tillstånd.

Magnus Petersson som bland annat jobbar med tillståndsärenden på länsstyrelsen säger att deras uppfattning är att Blekinge museum är seriösa i sitt arbete, men att lagen är lika för alla.