Regeringen vill återinföra radonbidrag

1:56 min

Regeringen vill återinföra det statliga bidraget till husägare som radonsanerar sina bostäder. Förslaget finns med i den kommande höstbudgeten, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

– Vi vet att det är hundratusentals bostäder som fortfarande har för höga radonhalter, både i egnahem och flerfamiljsbostäder. Och det här orsakar varje år 500 omkring cancerfall, så det är ingen liten fråga, utan det handlar om många människors hälsa, säger Peter Eriksson.

Den som äger en villa med för höga radonvärden kunde tidigare få hälften av saneringskostnaden – upp till 15 000 kronor – betald av staten.

Den möjligheten avskaffades 2014, något som exempelvis Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten har beklagat.

Nu säger även bostadsminister Peter Eriksson att det var ett misstag att ta bort bidraget för att sanera radonhus, och i budgetpropositionen som läggs fram den 20 september, föreslår regeringen att det återinförs.

– Vi kommer att avsätta särskilda pengar för att få ett statligt stöd, som förhoppningsvis blir lite större än tidigare. Det kommer att handla om i storleksordningen 100 miljoner kronor för de närmaste tre åren, säger Peter Eriksson.

När det här statliga bidraget fanns så användes ju inte pengarna upp. Varför tror du att det blir skillnad nu?

– Därför att vi också kommer att satsa mer resurser på att informera om att det finns ett nytt stöd, och det var det som brast tidigare. Det var väldigt många som helt enkelt inte visste om att man kunde få ett stöd, och utformningen ska vi försöka göra bättre så att man kan få ett mer genomtänkt stöd.

Hur långt de statliga pengarna räcker är svårt att säga, enligt Peter Eriksson.

– Men jag tycker ju att de som har problem, de ska också kunna få ett stöd, oavsett om det blir ett större intresse än vad de här pengarna räcker till, så tycker jag att vi måste försöka möta det.