Varning för stora risker med kommunernas pensionsskulder

1:49 min

Den så kallade pensionsskulden i kommunerna fortsatte att minska förra året. Men trots att skulden minskar anser Greger Gustafson, affärsansvarig på försäkringsbolaget Skandia, att det finns stora risker med pensionsskulden.

– Riskerna är uppenbara. Antingen måste man sänka välfärden eller höja skatten, säger Greger Gustafson. 

Det handlar om de enorma belopp som kommunerna är skyldiga att betala sina före detta och nuvarande anställda i pension, det som brukar kallas för pensionsskulden.

Den så kallade pensionsskulden är nu sammanlagt på omkring 235 miljarder kronor, enligt en rapport från Skandia, en minskning med 9 miljarder på ett år, bland annat eftersom mer pengar har betalats ut. 

Pensionsskulden varierar kraftigt mellan kommunerna. Pajala har en skuld på över 40 000 per invånare, i Sjöbo är motsvarande siffra 578 kronor. 

Enligt Skandia borde kommunerna nu prioritera finansieringen av de kommande pensionsutbetalningarna.

Att sätta av pengar helt enkelt, säger Greger Gustafson, ansvarig för området offentlig affär. 

– Det här är framför allt ett stort bekymmer för kommuner som har ett vikande befolkningsunderlag, säger Greger Gustafson.

– Då är det allt färre personer som kan vara med och finansiera de här tidigare pensionsskulderna som är intjänade förra seklet, fortsätter han. 

Intresseorganisationen Sveriges kommuner och landstings chefsekonom Annika Wallenskog anser att Skandia ägnar sig åt en typ av skrämselpropaganda. 

– Jag tycker att kommunerna och landstingen har bra koll på sin pensionsskuld och sina pensionskostnader, säger hon. 

Enligt SKL kan det vara fel prioritering att betala av pensionsskulden. 

– Just nu minskar pensionsskulden och kommunerna och landstingen har de högsta pensionskostnaderna nu och några år framöver. Utifrån det perspektivet kanske det inte är så bra. 

Varför inte? 

– De har så höga pensionskostnader redan och det är väldigt stora investeringsbehov i kommunerna och landstingen, och då kan det vara bättre för dem att lägga pengarna på investeringar, säger Annika Wallenskog.