Nu prövas kärnbränslets slutförvar

1:25 min

Efter flera års förberedelser ska nu frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark prövas av mark- och miljödomstolen.

Förhandlingarna startar i morgon och kommer hålla på ända till slutet av oktober.

Prövningen av slutförvarets vara eller icke vara tröskas genom flera instanser innan regeringen kan fatta det slutgiltiga beslutet.

Vad det handlar om är om företaget Svensk kärnbränslehantering, SKB, ska få bygga förvaret i närheten av kärnkraftverket Forsmark i Östhammars kommun.

De tyngsta instanserna är Strålsäkerhetsmyndigheten, som gav sitt preliminära godkännande förra året, och mark- och miljödomstolen som alltså börjar sina förhandlingar i morgon.

Men även Östhammars kommun, som kommer ha en rådgivande folkomröstning om frågan i mars nästa år, har en viktig roll. Om medborgarna röstar emot slutförvar kan det förhala processen.

Flera miljöorganisationer är emot den metod som SKB vill använda och står som motparter i domstolsförhandlingen. De anser bland annat att de studier som SKB har gjort inte är tillräckligt välgjorda för att visa att slutförvaret är säkert på lång sikt.

SKB har å sin sida gjort flera studier de senaste åren som de anser ger svar på de frågetecken som tidigare fanns. Främst handlar det om hur de kopparkapslar, som kärnbränslet ska ligga i, står emot de påfrestningar som de kommer att utsättas för 500 meter ner i urberget.

Förhandlingarna i domstolen kommer med vissa uppehåll att hålla på i fem veckor på tre olika platser i landet: Nacka, Östhammar och Oskarshamn.

Samtidigt som slutförvaret prövas kommer också frågan om att bygga en inkapslingsfabrik för kopparkapslarna vid mellanförvaret för kärnavfall i Oskarshamn att prövas.