Endast tid kan läka utbrända

1:42 min

De som insjuknat i utmattningssyndrom stressas tillbaka till arbetslivet med resultatet att de på nytt riskerar utbrändhet. Det säger barnskötaren Iza Ullmark i Gävle som själv drabbades i januari och vet att snabb rehabilitering leder till vad hon kallar ”utbrändhetens onda spiral".

Iza Ullmark har själv myntat begreppet mot bakgrund av sin egen erfarenhet av sjukdomen. "Utbrändhetens onda spiral" är ett uttryck som beskriver den orimliga situation som uppstår för den som sjukskrivits för utmattningssyndrom, förklarar hon:

– Precis! Det handlar om att man naturligtvis inte kan stressa en stressjukdom - det leder bara till en ond cirkel som gör att det tar ännu längre tid att bli frisk igen.

Det finns bara ett sätt att bryta den onda cirkeln, menar Iza Ullmark:

– De drabbade måste få längre tid till rehabilitering. De ska inte pressas till att må bättre.

Vem, menar du, är det som utövar den pressen på de sjuka?

– Tanken är att olika myndigheter, läkare och försäkringskassan ska samarbeta för att så snabbt som möjligt få de utbrända tillbaka i jobb. Det fungerar inte alltid så bra och innebär att man bollas fram och tillbaka mellan olika beslut som vare sig fått ta del av eller själv kunnat påverka, säger hon.

Iza Ullmark är långt ifrån ensam i den utsatta situationen. Psykisk ohälsa är Sveriges vanligaste sjukskrivningsorsak och just stressreaktioner utgör enligt Försäkringskassan hälften av dessa totalt 200 000 sjukfall med psykiatrisk diagnos.

Som skyddsombud på sin jämförelsevis stora förskola har Iza bra koll på hur hennes egen arbetsplats i Gävle påverkats av stressjukdomarna:

– På vår förskola är det 20 procent av de anställda som det senaste året drabbats av utmattningssyndrom. Jag tycker att det är en hög siffra, säger hon.

Det liknar nästan en stressepidemi och kan absolut beskrivas som ett folkhälsoproblem – inte minst med tanke på att det enligt Försäkringskassan faktiskt saknas effektiva behandlingsmetoder för stressjukdomarna. Därför måste de i högre grad än vad som är fallet förebyggas på arbetsplatserna, menar Iza Ullmark. För redan insjuknade finns däremot bara en medicin säger hon – nämligen tid.

– Det behövs längre tid för rehabilitering! Varför inte låta den sjukskrivna själv bestämma när han eller hon är redo att återgå till jobbet?