ÅRE AB får bygga nya liftar

Länsstyrelsen har beviljat ÅRE AB dispens från byggförbudet på Åreskutan.
Åreskutans landskapsbild är normalt miljöskyddat område, vilket innebär att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att få bygga. Länsstyrelsen har istället begränsat sig till att ge byggnadsråd och ställa vissa villkor för byggandet. Ett exempel är begränsade sprängningar. De planerade liftarna och nedfarterna. Hamnar bland annat i Hummeln och Fjällgården.