Konstnärsnämnden kritiseras för jäv

1:59 min

Flera ledamöter inom Konstnärsnämnden har varit med och beviljat miljontals kronor till personer som de känner eller har kopplingar till. 
Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort.

Konstnärsnämnden är den statliga myndighet som ger bidrag och stipendier till enskilda konstnärer.

Konstnärsnämnden slår i sin egen policy fast att vänskap inte utgör jäv.

– Bara för att man är vän eller känner en person så behöver man inte vara jävig, säger Cecilia Langemark, som är chef för Konstnärsnämndens enhet för stipendier och bidrag till enskilda konstnärer.

Men den policyn kritiseras av experter på förvaltningsrätt som Kaliber talat med efter att ha granskat beslut från 2012 och framåt för den arbetsgrupp som beslutar om bidrag till musiker hos Konstnärsnämnden.

Tre olika ledamöter i arbetsgruppen har vid olika tillfällen varit med och beviljat bidrag och stipendier till personer de på olika sätt har kopplingar till genom att de arbetar, eller har arbetat, tillsammans.

Sammantaget handlar det om 2,3 miljoner kronor.

Det har skett vid tillfällen då ledamöterna borde anmält jäv och alltså inte deltagit i beslutet, det säger experter på förvaltningsrätt som gått igenom materialet för Kalibers räkning.

Konstnärsnämndens policy slår alltså fast att vänskap inte konstituerar jäv. Men det går helt emot lagen enligt professor Olle Lundin vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

– Det är ju fel, det är ju rakt upp och ned fel. Man kommer inte undan annat än att vänskapsförhållanden är en definitiv jävsgrund, säger professor Olle Lundin.

Olle Lundin menar att den felaktiga jävspolicyn kan vara en förklaring till att ledamöter inte anmält jäv när det handlar om personer de har olika relationer till.

– Andra myndigheter försöker få bort alla jävsliknande situationer så gott det går, men så verkar man tydligen inte tillämpa regelverket här.

– Men det ligger ju delvis i linje med deras policy, att vänskapsförhållanden inte grundar jäv. Där har du möjligen förklaringen till varför de tänker fel, säger professor Olle Lundin.

Cecilia Langemark på Konstnärsnämnden kommenterar kritiken med att policyn kanske bör ses över.

– Hmmm....men vi får väl titta på detta igen, det är ju ett regelverk som vi haft ganska länge, så det kanske finns anledning att se över det.

För Kaliber uppger Konstnärsnämnden senare att arbetet med att revidera jävspolicyn redan har påbörjats och att arbetet kommer att vara prioriterat under hösten.