Miljö

Så räddades Nordeuropas största rovfågel från utrotning

0:51 min

Tidigare var havsörnen utrotningshotad men är nu räddad. Många fågelungar har sett dagens ljus i år och ökningen i Skåne märks runt Kristianstad.

Nordeuropas största rovfågel var tidigare utrotningshotad på grund av hård jakt och miljögifter. Men sedan dess har havsörnen ökat igen och är nu räddad.

– Nu har vi ett säkerställt bestånd i Sverige, i stort sett i alla landskap. Vi ser gärna att det fortsätter på det viset, säger Nils Waldemarsson, som är engagerad i Skånes Orrnitologiska Förening.

Det här året är ett nytt tecken på att havsörnen är tillbaka i naturen för att stanna. Många ungar har sett dagens ljus, ökningen i Skåne märks särskilt runt Kristianstad.

Men hoten finns fortfarande kvar. Miljögifter, skogsavverkning, tjuvjakt och plundring av bon är faror för den känsliga arten.

– Vi ser i Östersjön att miljögifter börjar röra sig igen. Vi ser ökade halter av PCB och DDT, säger Nils Waldemarsson.