Dator under förhör kan hjälpa blyga barn

1:47 min

Blyga barn kan ha svårt att berätta om upplevelser för poliser. Men kanske kan datorer vara till hjälp.

Forskare vid Uppsala universitet har analyserat en datorbaserad metod, som kallas för "In my shoes". Den går ut på att en vuxen och ett barn sitter vid en dator och tittar på enkla bilder på skärmen.

Barnet får bland annat titta på figurer med olika miner och berätta vilka känslor de kan tänkas ha, men också berätta vad olika situationer på skärmen kan betyda. På så sätt uppmuntras barnet att berätta om sina känslor och upplevelser via datorn.

– Om vi ska prata om en situation på förskolan väljer vi en passande bild som barnet tycker symboliserar förskolan. Barnen väljer en bild som symboliserar dem själva, och så kan man prata om vilka viktiga personer som finns i den här miljön, säger Karin Fängström, psykolog och doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Metoden används redan i exempelvis Norge, men nu har forskarna undersökt om metoden är användbar för blyga barn.

I studien intervjuades 60 barn i fyra-femårsåldern antingen med hjälp av datorer, eller med ett tillvägagångssätt som mer liknar den metod poliser traditionellt använder sig av vid barnförhör.

Studien visade att för just blyga barn kan datorer vara extra användbart.

– Barnen som var lite blyga och tillknäppta hade lättare att börja prata, och vi behövde inte ställa lika många frågor som metoden då man bara sitter och pratar med barnet.