Regeringen föreslår bättre sjukpenning till egenföretagare

2:09 min

Den som har ett nystartat företag och blir sjuk ska kunna få generösare villkor för ersättning än i dag, det föreslår regeringen i höstbudgeten.

Finansmarknadsminister Per Bolund hoppas att fler nu ska våga gå från att vara anställd till att bli företagare. 

– Jag tror att det finns människor som drömmer om att starta företag och som har en idé som man skulle vilja förverkliga, men som kanske inte vågar ta steget för att man känner sig orolig just över att förlora sin trygghet i trygghetssystemen, säger han. 

Regeringen föreslår att den som startar ett företag ska få tillgodoräkna sig samma sjukpenninggrundande inkomst som en anställd med liknande arbetsuppgifter har. Det här gäller redan för den som startar enskild firma men utökas nu till att gälla även aktiebolag. Tiden som regeln ska gälla utökas också från två till tre år från det att företaget startades. 

Tanken är mer trygghet till nyföretagare som ännu inte kan ta ut så mycket i lön. 

– Man ska känna sig trygg med att man har ett försäkringsskydd att falla tillbaka på om man skulle bli sjuk, får barn eller hamnar i andra problem, säger Per Bolund. 

Förändringen föreslogs ursprungligen i socialförsäkringsutredningen för två år sedan och den beräknas kosta statskassan 84 miljoner kronor per år. Regeringen har inte gjort någon bedömning av hur många nya företag den kan ge. 

Näringslivsorganisationerna är nöjda med förslaget. Günther Mårder är vd på Företagarna som länge krävt bättre skydd för den som startar eget. 

– Det är klart att det här är en fråga som på marginalen spelar roll men den är inte avgörande för att få fler att omedelbart springa och starta företag. Då handlar det snarare om egenavgifterna, arbetsgivaravgifter och den typen av frågor, men då är det helt andra budgetmässiga tal vi pratar om. Det här är en relativt billig reform att genomföra som är tacksam, säger han. 

I höstbudgeten föreslår regeringen också mer pengar till stöd till sociala företag och ungas entreprenörskap. 74 miljoner per år under 2018-2020 ska gå till det. 

– Det handlar om rådgivning och om att ge garantier för att man ska våga ta steget och faktiskt kan finansiera sin verksamhet. När det gäller ung företagsamhet handlar det mycket om att kunna vara på plats ute i våra gymnasieskolor och ge unga en första inblick i hur det är att vara företagare, säger Per Bolund.