Första internationella adoptionen till samkönat par

För första gången har ett samkönat par i Sverige nu fått slutföra en internationell adoption.

Paret godkändes som adoptivföräldrar för ett år sedan och nu har de kunnat hämta hem sitt barn från Colombia, skriver adoptionscentrum.se.

Det är 14 år sedan Sverige ändrade partnerskapslagen och förbudet mot adoption till samkönade par togs bort.

Tills nu har inte något av adoptionscentrums samarbetsländer velat ta emot ansökningar från samkönade par. Nyligen fattade Colombia beslut om att inte definiera par utifrån kön och därmed blev det svenska parets adoption möjlig.