Fler skjutningar i Sverige än i många andra länder

4:49 min

Det skjuts betydligt mer i Sverige än i de flesta andra europeiska länder. Det kan forskare nu slå fast efter att ha genomfört den största studien om saken.

I förhållande till folkmängden sker det fyra till fem gånger så många skottlossningar med dödlig utgång i Sverige som i Norge och Tyskland, visar en färsk forskningsrapport.

Sverige ligger snarare i paritet med södra Italien, säger Joakim Sturup, kriminolog och en av forskarna bakom studien.

– När vi talar med poliser och forskarkolleger utomlands är det svårt att hitta en motsvarighet i andra länder, säger han till P4 Malmöhus.

Nu arbetar han och hans kolleger med att borra djupare i frågan varför.

Forskarna kan redan konstatera att det grova våldet har gått ner i åldrarna och att det flyttat från mc-gängs-miljön till storstädernas ytterområden.

Men vad som, i dessa grupper, gör att våldets spetsas till kan de i dagsläget inte svara på.

– Vi vet inte om det är en ökad förekomst av illegala vapen i de här miljöerna eller om det beror på att det finns en tendens att snabbare använda de vapen som finns. Men någonting har hänt, säger Joakim Sturup till P4 Malmöhus.

Malmö är den stad i Sverige som i förhållande till sin befolkning har haft störst problem med skottlossningar av våra tre storstäder.

Manne Gerell, som är kriminolog på Malmö högskola berättar att bara under de senaste veckorna är det flera personer i Malmö som blivit skjutna.

Fotnot: I en tidigare version av texten stod felaktigt att antalet skottdåd i Sverige står i paritet med förekomsten i Mexiko. Denna jämförelse rörde användandet av handgranater i de båda länderna och har således strukits.