Inte mycket stöd för Moderaternas tiggeriförbud

0:58 min

Förslaget på ett nationellt förbud mot tiggeri finner inte mycket stöd hos de andra partier.

Förslagen ingår i ett nytt program för kriminalpolitiken som ska behandlas på Moderaternas stämma i Örebro 12—15 oktober. Reaktionerna frrån andra partier var mest negativa.

Miljöpartiet är starkt kritiskt till förslaget.

"Det är en ovärdig politik som inte löser några som helst problem. Det är fruktansvärt att människor är tvungna att tigga, men att kriminalisera att människor ber om hjälp ökar bara deras utsatthet och fattigdom", säger Maria Ferm, Miljöpartiets gruppledare i riksdagen och talesperson för migration och lika rätt, i en skriftlig kommentar till TT.

Hon vill i stället att man ska arbeta med att förmå personernas hemländer att se till att grundläggande rättigheter som skola och sjukvård tillgodoses.

"När vi ser konsekvensen av den fattigdom och diskriminering som finns i Europa kan vi inte bara vända bort blicken. Det är inte värdig politik att använda straffrätt mot människor som ber andra om hjälp", skriver Ferm.

Även Centerpartiet vill inte ha ett tiggeriförbud.

– Man kan både ha moraliska och praktiska betänkligheter, liksom lagtekniska. Men det viktigaste är att det mesta talar för att ett tiggeriförbud med bötesstraff skulle bli verkningslöst, säger Johan Hedin (C), rättspolitisk talesperson.

– Risken är att man lägger på polisen uppgifter som tar tid, för brott som inte kan ses som särskilt allvarliga. Tid som de skulle kunna använda till annat.

Inte heller Liberalerna vill ha tiggeriförbud.

– De som utnyttjar tiggarna är ett stort problem. Jag tycker att det är där man ska lägga fokus, nämligen angripa de kriminella som utnyttjar de här personernas underläge och utsatthet i ekonomiskt syfte, säger Roger Haddad, rättspolitisk talesperson i Liberalerna.

Han tror att ett tiggeriförbud skulle vara svårt att upprätthålla.

– Vi har redan i dag en underbemannad poliskår som prioriterar ner vardagsbrott och andra brott. Jag lägger hellre resurser på att jaga den grova organiserade brottsligheten och dem som ägnar sig åt gängkriminalitet och skjutningar, säger Haddad.

Han pekar på att lagstiftningen mot illegala bosättningar nyligen skärptes och uppmanar nu regeringen att komma med lagförslag efter människohandelsutredningens förslag, vilket skulle försvåra för personer som utnyttjar tiggare.

Men den tidigare tiggerisamordnaren, Martin Valfridsson, är för en kriminalisering.

Valfridsson drog i sin utredning 2016 bland annat slutsatserna att allmänheten skulle sluta skänka pengar till tiggare samt att polisen behöver bli aktivare för att stoppa olagliga bosättningar. Då såg han dock inte en kriminalisering av tiggeri som en lösning.

Men i våras ändrade han sig. Norska uppgifter om ett större nätverk med tiggeri och prostitution fick honom att ända uppfattning.

– Nu har det gått över ett år sedan jag lämnade min rapport och, tyvärr, jag har bytt fot. Jag ser att det finns så hög grad av utnyttjande och vi kan inte stilla se på när det händer. Den lagstiftningen jag tidigare var emot skulle jag faktiskt vilja att man utreder för att skydda de allra mest utsatt i vårt samhälle, sade Valfridsson i Sveriges radios Studio Ett i april.