Tamsons (M): "Ett av de största sveken i modern tid"

0:32 min

Statliga Sverigeförhandlingen meddelar att de inte tänker arbeta vidare med en Östlig förbindelse, den länk som skulle koppla samman södra och norra länken.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) är arg på beskedet som han kallar för ett svek.

– Det här klättrar högt på listan över de största trafikpolitiska sveken som har ägt rum i modern tid.

Tamsons menar att Moderaterna kommer fortsätta jobba för att få sin vilja igenom.

– Om regeringen står fast vid det här beskedet så blir Östlig förbindelse en av nästa års stora valfrågor, säger han.

”Eftersom projekt Östlig förbindelse inte längre finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet kommer projektet att avslutas i samband med att regeringen i vår fattar beslut om ny nationell plan”, skriver förhandlare HG Wessberg i ett pressmeddelande.

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) säger till Dagens Nyheter att hon anser att vägen är en statlig väg, och att den därför bör finansieras av statliga pengar. Hon menar att andra infrastruktursatsningar är viktigare än Östlig förbindelse.

– Med räls kommer vi i storleksordningen 20 miljarder kronor. Stockholm skulle betala 2,5 miljarder. Då svarade jag HG Wessberg i dag att vi inte är intresserade av att betala för det, säger Karin Wanngård.

Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) är kritisk.

– Det är uppenbart att Socialdemokraterna inte klarar av sitt ledarskap, vare sig i regeringen eller i Stockholms stadshus. Trots att färska mätningar visar att en majoritet av stockholmarna och av Socialdemokraternas egna väljare vill att Östlig förbindelse byggs klarar inte Stefan Löfven och Karin Wanngård av att fatta de nödvändiga besluten för att trygga regionens långsiktiga utvecklingsmöjligheter, säger Anna König Jerlmyr (M), i en kommentar till Dagens Nyheter.

Kostnaden för Östlig förbindelse har beräknats till 17,7 miljarder kronor och har ett planerat färdigställande år 2023.