Plagg ska ge dövblinda bättre kontakt med omvärlden

1:10 min

Vibrationer och luktsignaler. Det kan vara  ingredienser i ett kommande plagg för dövblinda. Ett plagg som ska hjälpa dövblinda personer att kommunicera med andra människor.

Det är högskolan i Borås som koordinerar projektet och förhoppningen är plagget ska kunna förses med bland annat sensorer och GPS:er.

Det apparaterna observerar ska sedan, via till exempel speciella vibrationer eller värmesignaler i plagget, förmedla information till bäraren.

Det förklarar Nasrine Olson, universitetslektor vid högskolan i Borås och projektkoordinator.

– Man kan till exempel ha vibrationer, eller värmesignaler. Vi har till och med tänkt att använda luktsignaler men det är inte säkert att vi hinner ta med det i det här projektet, säger hon.

Förhoppningen är att plagget ska kunna kommunicera med flera olika signaler och tillsammans skapa något som liknar ett vokabulär som den dövblinda personen kan tolka. Mer konkret skulle det kunna handla om att en vibration i ena armen berättar något medan en värmesignal i ryggen förmedlar något annat.

– Kanske att en viss vibration på armen kan betyda att färgen personen tittar på är blå, till exempel, säger Nasrine Olson.

Dessutom kan objekt som en dövblind person använder förses med bland annat sensorer och en internetuppkoppling. På så sätt kan objekten spåras och med speciella rörelse, eller beröringssignaler, förmedla till personen var objekten är.

– Om till exempel ett barn sitter och leker med sin boll så kan bollen ha en IP-adress. Och om bollen tappas så kan barnet få signaler om var bollen är, säger Nasrine Olson.

Så det skulle kunna vara en kommunikation mellan plagget och bollen, som gör att bäraren av plagget vet var bollen är någonstans?

– Precis.

Projektet som högskolan i Borås leder heter Suitceyes och är finansierat av EU. Projektet beräknas starta i början av 2018 och kommer att pågå under tre år. Vid projektets slut hoppas forskarna ha en prototyp som sedan kan utvecklas till en produkt.