Kommunens upphandlare var inte underrättad

2:19 min

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen gjorde ingen upphandling för hyrsocionomer för miljoner kronor. Kommunens enda upphandlare var inte informerad förrän nyligen.

I åratal hade individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sölvesborg hyrt in personalresurser utan upphandling. Ett lagbrott som kan innebära sanktioner och avgifter. 

Först i våras fick kommunens enda upphandlare reda på hur det stod till.

– Jag ställde krav direkt att vi måste få till ett avtal när det kom till min kännedom, säger Lena Hedvall.

Påbörjat upphandlingsarbetet
Hedvall själv säger att kommunen ska följa lagstiftningen, hon påpekar även att de stora summorna utgifter spelar in. Flera miljoner bara det senaste året.

– När det kom till min kännedom så började vi diskutera att få ett avtal på plats. Allt som en kommun köper ska det göras någon form av upphandling för.

Arbetet för att göra en upphandling och få till ett ramavtal har påbörjats. Men arbetet tar tid.

– När man gör en upphandling så tar det tid, den ska ligga ute ett visst antal veckor. Sen ska det utvärderas och sen finns en avtalsspärr. En upphandling är komplex.

Nya hinder kan fördröja arbetet
Tidigast våren 2018 är prognosen från kommunen innan avtalet är på plats. Men det kan komma att dröja ännu längre än så eftersom kommunens upphandlare sagt upp sin tjänst och nya medarbetare måste rekryteras och ta över arbetet.

Tjänstepersoner på kommunen vill poängtera att kostnaderna hade varit snarlika oavsett om en upphandling funnits på plats eller ej.

Tveklöst är att det inte har gått rätt till, enligt Hedvall.

– Jag tror att man (förvaltningen, reds.anm) har använt sig av leverantörer som man använt under en längre tid, utan att tänka på det här med upphandling.