Fem anställningsstöd blir ett

1:48 min

Regeringen föreslår ett förenklat anställningsstöd till arbetsgivare som anställer personer som har svårt att få jobb. Fem olika stödformer ska göras om till ett nytt stöd - så kallade introduktionsjobb.

– Vi har många som står långt ifrån arbetsmarknaden och att få en subventionerad anställning är ett bra steg in på arbetsmarknaden. Jag har lyssnat på arbetsgivarna som vill ha ett mycket enklare system, nu får de det, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 

Regeringen rensar nu i den uppsjö av stödformer som finns för att anställa den som står långt ifrån arbetsmarknaden eller är ny i Sverige. I den kommande budgeten föreslås introduktionsjobb, ett nytt stöd som ska ersätta särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd och instegsjobb. Två former av traineejobb som inte har blivit någon framgång avskaffas samtidigt. 

Det nya stödet introduktionsjobb gör att subventionen blir mer enhetlig där staten kan stå för 80 procent av månadslöner på upp till 20 000 kronor i maximalt två år. Kvar blir också arbetsgivarnas favoritsubvention, nystartsjobben. 

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har länge kritiserat anställningsstöden för att vara krångliga. Patrik Karlsson är arbetsmarknadsexpert där.

– Jag är inte säker på att det kommer få en jättestor effekt därför att stöden administreras ju fortsatt av Arbetsförmedlingen. Det är en myndighet som vi vet fungerar dåligt och har lågt förtroende både hos allmänheten och företagarna, säger han. 

Ett förenklat anställningsstöd är en del av regeringens svar på alliansens förslag om en ny anställningsform med lägre löner. 

Arbetsmarknadens parter förhandlar samtidigt om att anställa nyanlända med lägre lön. Där vill regeringen vara med och bidra med anställningsstöd, säger Ylva Johansson. 

– Jag utesluter inte stöd som går andra vägar än via Arbetsförmedlingen. Den exakta utformningen får vi titta på det har både med regelverk att göra men också förstås vart parterna kommer.