Miljarder i statsstöd ger billigt flyg

1:56 min

Trots flygets kända klimatpåverkan flyger vi mer för varje år, till allt lägre priser. Subventioner är en viktig orsak, enligt forskare bakom en ny studie.

Alltifrån statsstöd till tillverkare, till offentligt finansierade flygplatser hjälper till att pressa biljettpriserna allt lägre.

Det säger turismprofessor Stefan Gössling, som i en ny studie försökt få grepp om subventionernas omfattning.

Han uppskattar att det åtminstone är tiotals miljarder skattekronor årligen som ger de låga flygpriserna, och ett ständigt ökat flygande världen över.

– Vi tror att flyget växer mycket snabbare än vad sektorn skulle göra om inte subventionerna fanns. Vi talar om så kallad "induced demand", alltså inducerad efterfrågan, som blir större helt enkelt därför att det är billigt, säger Gössling.

Han säger att flygpriserna förmodligen är lägre än någonsin, samtidigt som flygandet i världen har ökat med runt fem procent varje år sedan 1970-talet. Så ser det också ut att fortsätta, menar Gössling. En viktig orsak är den ökande konkurrensen med avregleringen på 1990-talet och därefter lågprisflygets intåg på marknaden.

Men till bilden hör också subventionerna. Och nu har Stefan Gössling och två tyska kolleger gjort vad han kallar det första försöket att få en helhetsbild av flygsubventionerna i världen, så att det sedan ska gå att börja räkna på omfattningen. Men det har varit svårt, säger han, för stödet ges på så många olika sätt och ofta i skymundan

I artikeln nämns många miljarder i statsstöd i USA och EU till tillverkarna Boeing och Airbus, jättar som anses viktiga för prestige och sysselsättning och delvis även av militära skäl, och troligen är det på liknande vis i länder som Kina och Ryssland.

Det är också många flygbolag, särskilt de nationella bolagen i Europa, som har fått miljarder i stödkronor för att klara sig genom krisen på nittiotalet och vidare, och mer nyligen ska nya flygbolag i gulfstaterna ha fått miljarder dollar i lyftkraft.

Likaså finansieras flygplatserna och anslutande infrastruktur som ofta med offentliga medel.

Dessutom är det sällan skatt på flygresor, och skatt på flygbränsle är förbjudet i en internationell konvention. Det här kan också ses som subventioner eftersom andra transportslag och deras bränsle är beskattade.

Om en del av de påstådda stödsummorna är riktiga, säger Stefan Gössling, ja då skulle man nästan kunna tro att flyget aldrig någonsin i sin historia faktiskt har gått med vinst, anser han.

– Då har de offentliga stöden nästan i alla år överstigit vinsten som man har redovisat, säger Gössling.

Referens: Gössling et al. Subsidies in Aviation. Sustainability, juli 2017. Doi:10.3390/su9081295