Stängsel ska rädda sällsynta grodor från vägdöden

Långbensgrodor och vattensalamandrar ska räddas från vägdöden när E22:an byggs om med hjälp av speciella stängsel.

De rödlistade arterna har hittats på båda sidor om ombyggda och nya E22 mellan Lösen och Jämjö, skriver BLT.

Tidigare har Trafikverket funderat på att bygga tunnlar under nya E22 så att djuren ska kunna förflytta sig, men nu förelås grodstaket istället.

Daniel Andersson på Trafikverket som är projektledare för E22-bygget säger att det nu ska sättas upp viltstängsel längs hela sträckan mellan Lösen och Jämjö.

Han berättar också att ett grodstaket är ett finmaskigt nät på nedre delen av ett viltstängsel. Det gäller både den sträckan mellan Lösen och Ramdala och den helt nya dragningen mellan Ramdala och Jämjö.

Det återstår en lång beslutsprocess för vägbygget och det kan även bli överklaganden till regeringen, så planerna för grodskyddet ligger i vänteläge åtminstone till 2020.