Så mycket olja finns kvar efter oljeutsläppet

1:07 min

Saneringen efter oljeutsläppet som hotade västkusten i våras kontrolleras nu. Ytterligare åtgärder kan behövas.

P4 Väst följde på onsdagen med till Bohuskusten tillsammans med en kommunbiolog en Lilja Gunnarsson och två avfallskonsulter för att inspektera hur det ser ut på öarna i Tanums kommun.

– Det såg mycket bättre ut nu än i början av juni, innan det var sanerat på platsen, säger kommunbiologen Lilja Gunnarsson.

Det var i slutet av maj som ett oljeutsläpp inträffade på danskt vatten. 

Svensk kustbevakning kunde ta upp drygt 8 000 liter olja, men viss mängd nådde ändå Västkusten. 

Fortfarande går det att se konsekvenserna av oljeutsläppet längs kusten, och på flera ställen behövs det ytterligare insatser.

– Både utanför Lysekil och i skärgården utanför Hamburgsund har det kommit upp ny olja från utsläppet efter den tidigare saneringen. Sedan finns det platser där man har sanerat, men där man behöver göra mer, säger Inger Håstad, inhyrd miljökonsult som var med på dagens inventering.

Men saneringsarbetena kan i de flesta fall vänta till våren när det är varmare och därmed lättare att få bort oljan.

– Det kan handla om ett tjugotal platser i Tanums kommuns skärgård som behöver ytterligare sanering, bedömer kommunbiolog Lilja Gunnarsson.