Familjetvist gav hårda straff

De fyra personer som åtalats för trippelmordet på en gård utanför Oslo för två år sedan, då försvarsministerns sekreterare Anne Orderud och hennes föräldrar dödades, fick på fredagen sina domar. Tre dömdes till den norska lagens strängaste straff.
De längsta straffen - 21 års fängelse - fick Anne Orderuds bror, svägerska och en halvsyster till svägerskan. Den fjärde personen dömdes till två och ett halvt års fängelse för att ha medverkat till brottet. Först trodde man att morden hade politiska motiv, men enligt domen låg en tvist om föräldrarnas gård bakom morden.