Fortsatt kommunikationsglapp i den svenska fjällvärlden

1:58 min

Det finns en oro inom delar av polisen för att framtidens kommunikationsnät för blåljusmyndigheterna kan komma att få fläckar i fjällvärlden, precis som dagens Rakelsystem har.

Det är Polisens nationella samordnare för fjällräddningen Stephen Jerand som tycker att det är viktigt att bristen med dagens system kommer fram, nu när arbetet för att ersätta Rakel är på väg att inledas.

– Det är ju så att Rakel täcker inte hela Sverige. Rakel täcker ungefär 95 procent. Och de vita fläckarna, de fem procenten finns i Norrbottens län, säger Stephen Jerand.

– Och i Norrbotten har vi haft en hel del svåra händelser de senaste åren. Vi har haft Herkulesplanet som har åkt in i Kebnekaise, Postflyget och sen så har ju vi också enskilda fjällräddningsinsatser i områden där det inte finns en säker kommunikationslösning, fortsätter Stephen Jerand.

När Rakel byggdes ut undantogs delar av fjällvärlden på grund av tekniska och ekonomiska begränsningar, samtidigt som polisens egna kommunikationssystem 70 då fungerade i de områdena.

– Och nu sju år senare konstaterar vi att den kommunikationslösningen inte längre finns, utan i vissa fall har vi ju då satellittelefon på våra fjällräddargrupper, påpekar Stephen Jerand.

En statlig utredning har föreslagit att ett nytt kommunikationsnät för bland annat polisen, räddningstjänsten och försvaret tas fram och ersätter dagens Rakelsystem, som kan användas till och med år 2025.

När det gäller täckningen nämner utredaren flera alternativ, varav ett skulle motsvara dagens kapacitet. Det skulle alltså fortsatta ha fläckar i fjällen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreslås av utredaren samordna behoven för det framtida kommunikationssystemet.

Utredaren säger att det är för tidigt att svara på om Rakels ersättare ska få hundraprocentig täckning och vad det i så fall skulle kosta.

MSB har ännu inte fått något formellt uppdrag av regeringen att leda arbetet eftersom utredarens förslag fortfarande är ute på remiss.

Minna Nyman på MSB säger redan nu att det är viktigt att det blir en teknisk lösning som är mer flexibel än Rakel, och som kan anpassas i takt med teknikutvecklingen.

– Jag tror att en framtida kommunikationslösning kommer bestå av flera olika tekniker. Vi ska alltså bygga en lösning som har möjlighet att kompletteras med andra tekniker, som 5G eller satelliter, eller annat som vi ser står runt hörnet. Men även tekniker som vi kanske i dag inte har så god kännedom om, säger Minna Nyman, verksamhetsansvarig för Rakel inom MSB.