Möt John Ajvide Lindqvist

13 min

Han brukar kallas för skräckmästare och är en av Sveriges flitigaste författare. Nu ger John Ajvide Lindqvist ut den tredje och avslutande delen av sin Palmetrilogi, "X - den sista platsen", som är en kriminalroman, där han även uppfunnit ett eget slangspråk.