Pengabrist kan stoppa FN:s klimatrapport

1:26 min

FN:s klimatpanel, IPCC, har brist på pengar. Det kan innebära att nästa stora utvärdering av forskningsläget om klimatförändringar, som ska vara klar 2022, inte blir av.

IPCC:s utvärderingar av klimatforskningen har stor betydelse som underlag för politiska beslut om att begränsa koldioxidutsläppen, till exempel Parisavtalet.

Klimatpanelens årliga budget på cirka 60 miljoner kronor används för att betala möten för de hundratals forskare som författar klimatrapporterna, till resebidrag för forskare från utvecklingsländer och till ett litet sekretariat. Forskarna får inga arvoden för sitt arbete.

Pengarna kommer att ta slut redan nästa år om inget görs.

Markku Rummukainen, som är Sveriges representant i IPCC och klimatrådgivare på SMHI, säger att om inte finansieringen blir löst, blir det inga rapporter från IPCC.

– Då blir det svårt att genomföra de rapporter som man har beslutat ska genomföras.

Ungefär 30 av FN:s drygt 190 länder betalar i ett frivilligt åtagande till IPCC, men under senare år har flera länder av oklar anledning slutat betala. Och USA:s bidrag, som har varit mellan 25 och 40 procent av IPCC budget, är nu högst osäkert, enligt Markku Rummukainen.

På grund av pengakrisen har den svenska regeringen i år höjt sitt bidrag till IPCC från cirka 660 000 kronor till 2,7 miljoner. Dessutom är Sverige värd för ett forskarmöte i höst, då forskare som arbetar med IPCC:s specialrapport om 1,5-gradersmålet möts i Malmö i oktober.

Ett förslag bland flera som diskuteras inom IPCC för att lösa penningkrisen är att göra om de frivilliga betalningar till obligatoriska, och efter ländernas betalningsförmåga.

Ett annat förslag är närma sig den privata sektorn, som stora stiftelser och företag.

– Om man skulle göra det måste man göra det väldigt, väldigt försiktigt och se till att det inte blir utrymme för tveksamheter om IPCC:s objektivitet.