"Möjligt med bara förnybar el trots stoppet"

2:29 min

Geabs stopp för ny produktion av el på ön påverkar inte Energimyndighetens uppdrag att utreda hur Gotland kan bli först i landet med helt fossilfri el.

Gotlands energi, Geab, beslöt igår onsdag att stoppa all ny produktion av el på Gotland. Därmed stoppas också ny produktion av förnybar el från sol och vind.

Samtidigt har Energimyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda hur Gotland tidigare än resten av landet ska kunna ha en elproduktion som är 100% förnybar. Regeringens mål för hela Sverige är en helt förnybar elproduktion i hela landet 2040.

Generaldirektören för Enerigmyndigheten, Erik Brandsma, säger att det är möjligt att Gotland kan gå före trots Geabs beslut, som grundar sig på att elnätet på Gotland inte klarar mer elproduktion och att den nya elkabeln till fastlandet inte kommer att bli.

– Det uppdrag vi har är att titta framåt. Då behövs ny teknik och då lämnar vi nuläget, säger Erik Brandsma.