Dan Eliasson om SR:s avslöjande

11 min

Rikspolischef Dan Eliasson kommenterar för första gången sedan Ekot och P4 Stockholms avslöjande om hur han fattat beslut om att ge ett privat företag åtkomst till hemlig och känslig information från polisens personal- och lönesystem, på ett sätt som bryter mot Säkerhetsskyddsförordningen.

– Under våren 2015 så var vi inne i en väldigt intensiv period. Vi skulle ställa om processer och mekanismer. Det fanns risk att vi inte skulle kunna betala ut löner till våra anställda.

Han säger att man då tog beslut om att inte använda den kryptering som är godkänd av försvaret, men att istället använda andra lösningar som är förenligt med Säkerhetsskyddsförordningen.

– Beslutet kunde ha formulerats bättre och det beklagar jag.

– Men innehållet är glasklart, vi har inte tagit avsteg från Säkerhetsskyddsförordningen.

Jag anser att innehållet är glasklart att ni har tagit beslut om att ta avsteg från Säkerhetsskyddsförordningen? 

– Vi har inte skickat hemliga uppgifter till någon annan aktör. Vi har hanterat all hemlig information och känslig information på ett sätt som är förenligt med Säkerhetsskyddsförordningen. 

Kan myndighetschefen ge dispens från Säkerhetsskyddsförordningen?

– En myndighetschef kan tydligt ge anvisningar till en it-avdelning att det kan användas alternativ till försvarkrypto. Det är det svar du får av mig. 

Jag måste fråga, för ni har två olika versioner. I första pressmeddelandet så står det att ni inte skickat några hemliga och känsliga uppgifter till företaget CGI. Nu kommer ett pressmeddelande på eftermiddagen där ni säger att ni inte tänker berätta vilken information man kan ha skickat till företaget. I beslutet står det å andra sidan att det handlar om hemliga uppgifter som skickas till företaget. Vad gäller? 

– Faktum är att det skickas inga uppgifter till företaget. Punkt. Oaktat vad det står i ett beslut, säger Tomas Landestrand, Polismyndighetens it-chef. 

Jag kan ju inte veta vad ni gör och inte gör. Men jag vet vad ni fattat beslut om och du, Dan Eliasson, har skrivit under det här beslutet. Det står att informationen skickas. Det är det du måste tro då när du fattar det här beslutet.

– Nej, men vi skickar ingen information till en extern aktör. Vi hade en oro för att vi skulle få problem med löneutbetalningarna, försvarskryptolösningen syntes vara behäftad med problem. Då måste vi hitta andra tekniska lösningar som är säkra. Jag ger uppdrag åt it-avdelningen att försöka hitta andra lösningar.