Oklart kring lån till Call Gate

Krokomsföretaget Call Gate som igår meddelade sin konkurs, borde ha kunnat förutsäga konkursen innan Länsstyrelsen lånade ut pengar. Det säger länsrådet Uno Svaleryd, som idag ifrågasätter beslutet att låna ut de 450 000 kronorna till Call Gate.
Dessutom vill nu Konkursförvaltaren Jan Lindahl komma åt dom 450 000 kronor som Krokoms kommun aldrig hann betala ut. Men eftersom det bara finns ett fullmäktigebeslut på att betala ut pengarna, är det osäkert om konkursförvaltaren har rätt till dem, det säger Mats Forslund, ekonomichef på krokoms kommun. - Om och när Jan Lindahl frågar om pengarna, får vi ta ställning till om vi är skyldiga att betala ut dem, säger han till Radio jämtland.