Mycket mjölk i Jämtland

Jämtland hör till de län i landet där mjölkproduktionen ökar mest.
Invägningen har ökat med 7 300 ton och kvoten med tolv procent de senaste fem åren, enligt intresseorganisationen Svensk Mjölk. Vårt län har tillsammans med Kalmar och Halland största ökningen - trots att det i Härjedalens kommun bara finns elva mjölkbönder kvar och där minskar produktionen hela tiden. Jämtland är det enda län norr om götaland där mjölkproduktionen inte minskar!