Moderatera vill skärpa reglerna för medborgarskap

2:08 min

Moderaterna föreslår nu att det skall ta längre tid för att bli svensk medborgare och även att det skall vara möjligt att dra tillbaka medborgarskap, till exempel när någon rest i väg och stridit för IS.

– Vi tycker att det är väldigt viktigt att det svenska medborgarskapet ska man slå vakt om, och är det så att man lämnat oriktiga uppgifter, eller mutat sig till ett medborgarskap, eller faktiskt är i krig med Sverige, då tycker vi att man ska kunna återkalla medborgarskap, säger Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé.

Idag kan inte ett svenskt medborgarskap återkallas. För att göra det krävs en grundlagsändring, och Moderaterna vill nu att en utredning skall se över frågan.

Partiet presenterar idag en rad förslag kopplat till medborgarskap. Bland annat vill Moderaterna att det ska ta två år längre att få ett svenskt medborgarskap, sju år i stället för som idag fem år 5 för de allra flesta.

Dessutom vill man ställa språkkrav och krav på grundläggande samhällskunskaper för att få medborgarskapet. Samtidigt vill partiet införa en slags integrationsbonus för den som lär sig språket snabbt och jobbar och försörjer sig själv. Då ska det gå snabbare att bli medborgare.

– Jag tycker att det är ett mycket viktigt kompletterande förslag, till detta med att vi i övrigt skärper kraven, då ska vi vara tydliga med  att de människor som är här och gör rätt för sig, de vill vi så snabbt som möjligt ska integreras i det svenska samhället, säger Tomas Tobé.

Flera andra partier har redan lanserat förslag kopplat till medborgaskap. Sverigedemokraterna vill att medborgarskapet ska kunna upphävas om det beviljats på felaktiga grunder. Sd och även Liberalerna har sen länge förslag på språkkrav som villkor för att bli svensk medborgare och Kristdemokraterna vill kunna dra in medborgarskap vid bestickning.

Regeringen anser att dagens lagstiftning är väl avvägd, och Vänsterpartiets partiledare  Jonas Sjöstedt är helt emot tanken på att dra tillbaka medborarskap för den som exempelvis begått ett grovt brott.

– Vi har regler som säger att om man begår allvarliga brott så kan man utvisas ur riket. set tycker vi är bra. Men  när man har blivit svensk medborgare då har man blivit lika. I sånt fall borde ju även andra personer som varit svenska medborgare länge kunna straffas på samma sätt, annars skapas ju ett a-medborgarskap och ett b-medborgarskap, säger han.

Även Liberalernas rättspolitiska talesperson Roger Haddad är kritisk till förslaget att återkalla medborgarskap.

– Det finns ju svenskfödda, och de som har anknytning ännu längre i Sverige som begår väldigt allvarliga brott, som naturligtvis ska avtjäna sina straff, och när man har gjort det ska man åter in i samhället. Det gäller ju även de personer som blir svenska medborgare. Vi kan ju inte ha olika reglers äger han.