Samhälle

Försäkringsbolag slår larm: Brister i många solcellsanläggningar

3:38 min

Mindre solcellsanläggningar hos privatpersoner och lantbruk blir allt vanligare, men kan vara farliga på grund av felaktiga installationer.

Både Svenska elektrikerförbundet och försäkringsbolaget Länsförsäkringar slår larm om risker: hus kan fatta eld och försäkringstagarna bli utan pengar.

– Om det är felaktigt gjort och om det blir en skada, i värsta fall en brand och man ser att det är kablar som inte är rätt lagda så kan det vara så att försäkringsbolaget backar, säger Anders Dahlén skadeförebyggare på Länsförsäkringar.

Den senaste tiden har Anders Dahlén besökt flera nybyggda solcellsanläggningar i länet och sett att det finns brister på många håll. Det har även Sven Höckert, ombudsman på Svenska elektrikerförbundet gjort, också han anser att många anläggningar kan vara livsfarliga.

– Både solcellsanläggningar och tak kan i värsta fall bli strömförande, säger han. 

– Om det går upp någon person som ska skotta snö på taket eller om sotaren kommer dit och ska sota och taket är spänningsförande så är risken stor att han får sig en stöt så att han ligger nedanför taket sedan.

Jämtkraft och Innosund är två företag i länet som erbjudit paketlösningar där de säljer både solceller och installation av anläggningen. Sven Höckert säger att han även här har stött på anläggningar med brister.

– Kabelförläggning och kontroll för i drifttagande har inte följts på de flesta ställena och det saknas också dokumentation om vem som har ansvaret. Om en privatperson lejer ett företag som har ansvaret så tar den över byggherreansvaret i och med att en privatperson inte har den kunskapen och då ska det finnas dokumentation och arbetsmiljöplaner och sådana bitar. Tyvärr har det saknats på flera av de jobb som jag sprungit på, säger Sven Höckert.

Martin Borin, vd för företaget Innosund, svarar så här när P4 Jämtland ringer upp honom:

– Vi tycker att vi följt de rekommendationer som gäller för solceller. Men i somras infördes nya regler från Elsäkerhetsverket så nu har vi samarbete med ett elföretag som följer de regler som gäller angående elbehörighet och de certifieringar som gäller för installation av solceller. 

Jämtkrafts kommunikatör svarar i ett mejl till P4 Jämtland att de haft dialog med Svenska elektrikerförbundet och att man nu upprättat dokumentation som förtydligar ansvaret enligt de förändringar som föreslagits.

Svenska elektrikerförbundet och Länsförsäkringar tycker även de att det har saknats riktlinjer och föreskrifter från Elsäkerhetsverket om hur solcellsanläggningar ska monteras in.

– De börjar hinna i kapp. Det kom ju nya krav nu första juli och det kommer säkert kompletteras under hösten, säger Anders Dahlén på Länsförsäkringar.