Skogsstyrelsen: Integrationen gynnas av satsning på gröna jobb

2:30 min

Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, tror att regeringens satsning på gröna jobb kan få betydelse för integrationen.

Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen – som kommer att få del av de 253 miljoner som regeringen vill satsa på gröna jobb – berättar att det kan leda till 3000 arbetstillfällen.

Framför allt till nyanlända som får arbeta med bland annat att röja skog och rensa sly längs vägar och järnvägar.

Det handlar om viktiga arbeten som annars inte skulle utföras.