Museiexperter tar hand om skolföremål

1:50 min

I veckan har vi berättat om det gamla noshörningshornet på Katedralskolan i Linköping. Och det finns fler värdeföremål på landets skolor, säger Thomas Lyrholm på Naturhistoriska riksmuséet.

Polisen har tills vidare tagit hand om noshörningshornet från Katedralskolan på grund av att det kan vara värt miljontals kronor på en svart marknad om det stjäls.

Naturhistoriska riksmuseet väntas undersöka hornets värde för forskningen, och sedan skulle det kunna bli så att hornet förstörs. Forskningshandläggare Thomas Lyrholm:

– Sådant som kan ha ett värde på den illegala marknaden måste tas om hand på ett säkert sätt eller förstöras, säger han.

På Östergötlands museum har de under åren fått in föremål från skolor, bland annat en fågelsamling och tre människoskelett som kan komma från Katedralskolan som har anor från 1600-talet. Anna Lindqvist är avdelningschef på muséet.

– Och antingen kommer de från Katedralskolan eller så kan de ha hängt med vår medicinskhistoriska utställning och vår samling. Och då kan de ha funnits på någon läkarmottagning eller på något annat ställe.

Från Katedralskolan har museet även fått en fågelsamling. I övrigt är det bara enstaka saker som skolor bidragit med.

Idag finns det regler från år 2015 om hur insamling av djur och växter ska gå till. Reglerna gäller inte bara hotade arter, och finns samlade i det så kallade Nagoyaprotokollet eller Mångfaldskonventionen som är en del av FNs miljöprogram.

Thomas Lyrholm på Naturhistoriska riksmuseet om reglerna:

– Om någon person varit ute och samlat någonstans utomlands och sedan kommer hem och ger det till en skola så måste skolan kolla att det faktiskt är ok, säger han.