Så hoppar fågelvirus till däggdjur

1:27 min

Kinesiska forskare kan ha hittat en förklaring till varför fågelvirus sedan några år tillbaka smittar däggdjur, inklusive människor. Specifikt handlar det om viruset H7N9.

Forskare har identifierat en nybildad del av virusets genuppbyggnad som blir allt vanligare. Virus som har just den här genuppbyggnaden kan spridas från fågel till däggdjur, och har dessutom förmågan att föröka sig i sina nya värdar.

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, anser att studien är intressant.

– Ett viktigt budskap är att man fått ett tillskott till en gen, och det här genmaterialet hoppar från virus till virus. I studien har man kunnat visa hur viruset inte bara kunde binda in till däggdjursceller utan också föröka sig där, säger han.

För människan är fågelviruset H7N9 väldigt farligt med en hög dödlighet. Uppemot 50 procent av alla som drabbas av viruset dör, berättar Björn Olsen.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har cirka 1500 personer rapporterats smittade av viruset sedan 2013. Det rör sig då främst om utbrott i Kina. För att stävja utbrotten har kinesiska myndigheter vidtagit en rad åtgärder. Till exempel har en del marknader stängts, och resurserna för att övervaka utbrotten har utökats.

Men Björn Olsen anser att mer behöver göras och studien belyser detta.

– Det höjer ju temperaturen kring viruset H7N9. Vad man kan göra nu är att vidta diverse åtgärder för att stoppa viruset redan vid källan. Och det handlar då om marknaderna med levande djur.

Vad menar du med åtgärder?

– Det handlar om att kanske helt enkelt stänga ned dem. Det har man med framgång gjort tidigare vid till exempel SARS-utbrott.

Referens: Huang et al. "An NS-segment exonic splicing enhancer regulates influenza A virus replication in mammalian cells". Nature Communications, mars 2017. Doi: 10.1038/ncomms14751.