Fler dör av mässling i Europa

2:23 min

Efter flera större utbrott av mässling i Europa har mer än dubbelt så många dött i sjukdomen hittills i år som under hela 2016, enligt europeiska smittskyddsmyndigheten.

– Utbrotten i Europa är ju en följd av att vaccinationstäckningen i de drabbade länderna har varit låg under många års tid, säger epidemiolog Hélène Englund vid Folkhälsomyndigheten. 

– Det innebär att barnen har hunnit bli ungdomar och vuxna. När det finns många som inte har immunitet mot mässling i alla åldersgrupper och då kan det bli så här stora utbrott, säger hon.

I Rumänien har närmare 7 000 människor insjuknat i mässling i år och Italien har haft drygt 4 000 fall. Hittills har 28 personer avlidit av sjukdomen, jämfört med 13 under hela 2016.

I Sverige är det betydligt färre sjukdomsfall än i Rumänien och Italien, 26 fall hittills i år. Inget har haft dödlig utgång.

– Vi har haft ett par importfall, det vill säga personer som varit ute och rest och blivit smittade där och sedan kommit hem och insjuknat. I vissa fall har spridningen skett lokalt till familjemedlemmar, eller släktingar och det har lett till begränsade utbrott, berättar Hélène Englund.

Mässlingsvaccin ges i Sverige inom barnvaccinationsprogrammet i kombination med röda hund och påssjuka. För ett riktigt bra skydd krävs två doser, en ges vid ett och ett halvt års ålder och den andra i sjuårsåldern. För barn som ska resa utomlands innan den första sprutan, bör vaccinationen tidigareläggas enligt Folkhälsomyndigheten. 

– Vi rekommenderar att man alltid ska vara vaccinerad mot mässling och även röda hund och påssjuka och särskilt inför utlandsresor. Det gäller både inom Europa och till andra delar av världen där mässling också förekommer, säger Hélène Englund.

Även om mässling ses som en klassisk barnsjukdom är det är inte bara småttingarna som smittas. I de senaste årens epidemier i Europa har närmare hälften av de drabbade varit ungdomar eller vuxna.

– Mässling är oerhört smittsamt, så den hittar alla som är mottagliga oavsett ålder. Men när det gäller vuxna så brukar sjukdomsförloppet ofta vara allvarligare om de drabbas av mässling och risken för komplikationer är ofta större hos dem, säger Hélène Englund.