Moderaternas ekonomiska politik tappar förtroende

1:18 min

Socialdemokraterna har för första gången sedan mätningarna inleddes gått om Moderaterna som det parti väljarna tycker har bäst ekonomisk politik, visar en opinionsundersökning från Novus. Inte inom något politikområde har Moderaterna störst förtroende.

– Moderaternas generella tapp speglar sig i den här undersökning, att det inte går bra för dem och att man tycker att de inte visar någon politik nu, säger Liza Pettersson som är opinionsanalytiker vid Novus

– Det andra tror jag är att bilden är att det går väldigt bra för svensk ekonomi just nu.

Socialdemokraterna och finansminister Magdalena Andersson får nu störst stöd av alla partier för den ekonomiska politiken. Moderaterna är inte längre bäst någon sakfråga och tappar nu också positionen som bästa parti när det gäller lag och ordning.

Här har Sverigedemokraterna nu högst stöd.

– Jag vet att många före detta moderata väljare har prioriterat just frågan om lag och ordning. Det är förmodligen någonting man tar med sig när man går in i Sverigedemokraterna. Det är väl en del av förklaringen. En annan är väl att vi har lyckats och blivit bättre på att nå ut till väljarna, säger Richard Jomshof, partisekreterare för Sverigedemokraterna.

Viktigaste sakfrågorna är samma som i tidigare mätningar, sjukvård, skola och invandring i topp. Och bäst på invandringspolitik är Sverigedemokraterna med 29 procents stöd. Miljöpartiet är bäst på miljöpolitik. Men i alla övriga frågor är nu Socialdemokraterna det bästa valet, enligt undersökningen.

Mätningen gjordes den första veckan i september med drygt 1 000 intervjuade.