Höjd kapitalskatt i budgeten efter krav från Vänsterpartiet

1:51 min

I höstens budget föreslår regeringen höjd skatt på investeringssparkonton och i kapitalförsäkringar.

Enligt regeringen är skattehöjningen bra för den ekonomiska jämlikheten. Reaktionerna på förslaget är blandade.

– Överlag så är jag emot skattehöjningar, säger Sara som Ekot träffar i Kungsträdgården i Stockholm. 

Vad säger du om prioriteringen att höja skatten på sparade pengar? 

– I relation till annan höjning så kanske det kan vara ett alternativ. 

– Nej, men det är skatt på skatt på allting tycker jag nuförtiden, säger Olle. Jag tycker det är helt fel, det man har sparat ska man verkligen kunna ha i fred. 

Förslaget om höjd skatt på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar lägger regeringen fram i höstbudgeten efter förhandlingar med Vänsterpartiet. 

De här sparformerna beskattas genom så kallad schablonbeskattning, vilket innebär att skatten blir lika stor oavsett om värdet ökat eller minskat.

Den föreslagna höjningen är på 0,25 procentenheter. Kapitalet ska då multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet i stället för som i dag med 0,75 procentenheter.

Det beräknas ge staten 790 miljoner kronor per år och ska träda i kraft 1 januari 2018.

Investeringssparkonton har blivit populära sedan de infördes 2012 inte minst sedan avdragsrätten för pensionssparande avskaffades. Enligt Skatteverket hade 1,8 miljoner personer ett konto vid årsskiftet. 

Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson säger att höjningen riktas mot de med högst inkomster som har mest pengar sparade. 

– Vill vi göra något åt de ökade inkomstklyftorna så måste vi börja beskatta kapital i högre utsträckning, säger hon.

Tycker du att det vore bra att höja skatten mer på ISK? 

– I och med att kapital utgör en så stor del av de ökade inkomstskillnaderna så kan det vara rimligt att göra det även framåt, säger Ulla Andersson.

Skattehöjningen kritiseras av Moderaternas skattepolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

– Det här är ännu en i raden av skattehöjningar som drabbar vanligt folk. Först har man höjt skatten på arbete ett antal gånger och nu ger man sig också på sparande. Det sänder oroväckande signaler, säger hon.