Lund

Forskare: Förorenat grundvatten behöver kartläggas

1:50 min

Vi vet för lite om var det finns förgiftad mark intill viktiga vattenreservoarer, menar forskare i Lund, som pekar på hur grannlandet Danmark kartlagt hela sin areal.

Torleif Dahlin är professor vid Lunds Tekniska Högskola och efterlyser större kunskap om var Sveriges grundvattentäkter riskerar att förorenas.

– SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, har ju till exempel flugit med helikopterburen kartläggning över både Gotland och Öland, och det är ju utmärkt. Men behovet är enormt mycket större och de resurser som avsatts alldeles för små, säger Torleif Dahlin.

Enligt Naturvårdsverket finns det 80 000 förorenade platser i Sverige och Torleif Dahlin anser att det finns en betydande risk för att gifterna kan läcka ut i vattnet.

– Länsstyrelsen i Skåne hittade till exempel bekämpningsmedel i 22 av 27 brunnar, när man tog prover i år. Och det finns ju annat, en massa soptippar och förorenade platser runt om i landet som läcker föroreningar, som riskerar att komma med i grundvattnet.

På Lunds tekniska högskola utvecklar man nu den metod som allt mer ersätter eller kompletterar det traditionella provborrningen för att undersöka vad som finns nere i marken.

– Geofysisk kartläggning, att man på indirekt väg kan kartlägga var det finns grundvatten och vad det är för material ovanför, som kan vara antingen bra på att leda, transportera föroreningarna eller för att hindra dem att nå grundvattentäkten, säger Torleif Dahlin.

Det här har vårt grannland satsat stort på.

– I Danmark har man kartlagt hela landet, i princip allt grundvatten, och det har kostat 2,4 miljarder kronor, säger Torleif Dahlin och pekar på att den svenska regeringen bara öronmärkt 25 miljoner för samma ändamål, en hundradel av den summan.

Den 3-7 september arrangerar han en internationell konferens i Malmö om ny teknik för att kartlägga grundvatten och förorenad mark samt annan geoteknik.

Att grundvattnet i år har sinat på många platser i Sverige ökar risken för att föroreningar kommer i kontakt med vattnet, enligt Torleif Dahlin.

– Sjunkande grundvattennivåer kan ju göra att man ökar grundvattengradienten, alltså ökar hastigheten på flödet, och det kan i sin tur sätta fart på föroreningar som ligger i marken redan. Och har man inte koll på var man har föreningarna och var man har sina vattentäkter kan det här leda till ytterligare problem, säger Torleif Dahlin på Lunds Tekniska Högskola.