Endast en arbetsplats i Skaraborg är hbtq-certifierad

1:33 min

Intresset att förbättra stödet till hbtq-personer inom olika verksamheter i Skaraborg är lågt. Nu vill RFSL att fler ska utbildas.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, har i snart tio år hbtq-certifierat över 170 verksamheter runt om i landet.
Det för att förbättra stödet till hbtq-personer på bland annat arbetsplatser, skolor samt i föreningar och organisationer.

– Med en certifiering visar man att man har en ökad kunskap och jobbar för ett bättre bemötande, säger Kristina Ullgren, kommunikatör på RFSL. 

Men intresset i Skaraborg är lågt. Endast ungdomens hus, Nyeport i Skövde, är certifierad.

– Vi håller på att ser över var vi når ut med våra certifieringar. Västra Götalandsregionen är en sådan region där vi inte nått ut så bra. Det kommer vi att börja jobba med och försöka ta reda på hur vi kan nå ut till regionen bättre, säger Kristina Ullgren.  

Certifieringen är kostsam och kräver en omfattande utbildning. Nu tittar RFSL på alternativa lokala utbildningar.

 – Konkreta åtgärder håller vi på att jobba fram och det kommer vi göra tillsammans med våra avdelningar.