Över sju miljoner saknar el efter Irmas framfart

1:14 min

I USA kan man nu börja utvärdera skadorna efter orkanen Irma som i natt drog in över Florida. Stora delar av delstaten är översvämmade och över sju miljoner hushåll och företag står utan el. På många håll råder fortfarande utegångsförbud.

"Stanna där ni är, låt myndigheterna säkra gator och elledningar innan ni beger er hem för att kolla era hus", uppmanar staden Tampas borgmästare i amerikanska tv-kanalen MSNBC.

Samma uppmaning gäller för stora delar av de drabbade områdena, med miljoner evakuerade som nu samtidigt vill börja titta till sina hus är risken för kaos och olyckor överhängande.

Ändå verkar skadorna bli lindrigare än man först befarade, orkanens riktning nära utmed västkusten gjorde att den inte fick någon ny fart utan försvagades successivt in över land.

Få personskador rapporteras och den förväntade flodvågen blev på många ställen lägre än prognoserna uppgett.

Men det kommer att ta tid innan myndigheterna fått total överblick över förstörelsen. Fem komma åtta miljoner Floridabor saknar fortfarande ström och det kommer enligt elbolagen att ta veckor innan den är helt återställd.