P1-MORGON ONSDAG 13 SEPTEMBER

Baksidan av fosterdiagnostiken

12 min

Det så kallade NIPT-testet, som erbjuds av fler och fler mödravårdscentraler och även går att beställa privat på internet, kan ge svar på om ett foster har Downs syndrom. Men alla är inte positiva till den här fosterdiagnostiken.

Hör ett samtal med Charlotta Ingvoldstad Malmgren, genetisk vägledare på Karolinska universitetssjukhuset, Mickan Lüning från Svenska Downföreningen och Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk etiska råd.