Oro och kritik inför nytt fostertest

1:58 min

Det fosterdiagnostiska testet NIPT införs nu av allt fler kliniker i Sverige. Men kritiker varnar för att det blir alltför enkelt att välja bort oönskade foster.

Läkare och experter diskuterar nu frågan om hur de nyaste fosterdiagnostiska testen ska införas i Sverige.

De så kallade NIPT-testen är enklare och mer träffsäkra än tidigare och innebär enbart ett blodprov från mamman.

Men läkare och experter är oroliga för att de etiska frågorna kommer i kläm. En av dem är Mickan Lüning, som är sakkunnig i fosterdiagnostikfrågor vid Svenska Downföreningen.

– Det som kan vara problematiskt är ju bland annat att det är så väldigt enkelt, och att det ur det perspektivet kan uppfattas som någonting rutinmässigt man bör göra, och inte något man kan fundera över om man vill göra, och vad man vill ha informationen till, säger Mickan Lüning.

NIPT-testet innebär att man tar ett blodprov från den blivande mamman och analyserar delar av fostrets DNA. Jämfört med dagens metoder är NIPT-testet enkelt, mer träffsäkert och kan göras tidigare under graviditeten.

Det ger också ett mer tillförlitligt svar för Downs syndrom och en handfull andra kromosomavvikelser. Samtidigt är det betydligt dyrare än dagens metoder och många landsting är tveksamma till kostnaden.

Den senaste tiden har frågan om hur testet ska införas i Sverige debatterats livligt bland läkare och etiker.

I dag används NIPT inom den offentliga vården i t ex Stockholm och Uppsala. Men det säljs också på nätet av privata aktörer, för ett antal tusenlappar.

Och det här kan vålla etiska problem, anser Mickan Lüning.

– Det som är olyckligt är ju att de etiska reflektionerna och kompetensen och kunskapen kring det man letar efter inte är tillräckligt hög hos dem som erbjuder testet, poängterar hon.

– Det blir etiskt tveksamt, när privata företag marknadsför testet som säkert och visar bilder på glada bebisar och inte överhuvudtaget diskuterar vad Downs syndrom är, eller de andra avvikelserna, enligt Mickan Luning.

Charlotta Ingvolstad Malmgren är genetisk vägledare vid Karolinska universitetssjukhuet och träffar många blivande föräldrar för att diskutera fosterdiagnostik.

Hon menar att föräldrarna måste få tillräcklig information innan testet genomförs för att kunna ta ställning till om man vill fortsätta graviditeten eller avbryta den, om resultatet visar en avvikelse.

– Det är ofta man får kommentaren från blivande föräldrar att man vill göra alla tester som finns för att få en garanti för ett friskt barn, säger Charlotta Ingvolstad Malmgren.

– Och det är viktigt att vi informerar om att det inte finns några fosterdiagnostiska tester alls som kan garantera ett friskt barn, och det är jätteviktigt att föräldrarna är medvetna om det, avslutar Charlotta Ingvolstad Malmgren.