USA:s HD dömer till Trumps fördel om inreseförbudet

Högsta domstolen i USA tillåter i ett nytt beslut president Donald Trumps regering att fortsätta med sitt inreseförbud för de flesta flyktingar.

Tidigare har en amerikansk appellationsdomstol satt sig emot den omstridda presidentordern.

Domarna i HD ger Vita huset rätt att fortsätta med sin restriktiva flyktingpolitik, och godkänner regeringens begäran om att blockera det lägre domstolsbeslutet som skulle ha lättat upp inreseförbudet och tillåtit upp till 24 000 flyktingar att komma in i landet före sista oktober.

Beslutet är inte Högsta domstolens sista ord vad gäller presidentordern som Trump, i en första version, undertecknade i januari.

I oktober ska HD pröva om inreseförbudet, som riktar sig mot personer från sex länder med i huvudsak muslimsk befolkning och flyktingar i stort, strider mot konstitutionen.

Det är dock oklart vad som då finns kvar för domstolen att besluta om, eftersom inreseförbud upphör i slutet av september och flyktingstoppet går ut en månad senare.