Pilotprojekt i Laxå för att korta vägen till jobb för nyanlända

1:56 min

Idag samlas integrationsstrateger och andra som jobbar med nyanlända i Laxå, för att prata om hur etableringen för asylsökande kan gå snabbare.

Projektet heter "Utveckling från dag ett" och Laxå är pilotkommun, berättar projektledare Jeanette Ohlsson på Studieförbundet vuxenskolan. En del handlar om att låta asylsökande få utbildning när de väntar på uppehållstillståndet. För det kan bli en lång väntan.

– Vi har intervjuat människor som har varit här alltifrån åtta månader till fem år, och de har inte fått något besked än. Det är otroligt lång väntetid. Under tiden som man väntar så finns inga strukturerade former av insatser som görs, säger hon.

Däremot har kyrkor, föreningar och folkhögskolor gått in och ordnat med svenskundervisning.

Laxå kommun har blivit pilotprojekt när det gäller att jobba på samhällsnivå för att förkorta etableringstiden.

– Laxå ska testa modellen. De har valt att ha kvar många människor, och vill ha en inflyttning. Deras politiska beslutet påverkar hela staden, säger Jeanette Ohlsson på Studieförbundet vuxenskolan.