Hårt tryck på SFI-skolor för hörselskadade

1:54 min

Det finns bara två skolor i länet som erbjuder svenskundervisning för hörselskadade och döva. Vux i Huddinge är en av dem och hit är söktrycket stort.

Fler utlandsfödda än svenskfödda har hörselskador. Orsakerna är flera. Personer som har tvingats fly från länder och områden med krig och tortyr kan ha hörselnedsättning och tinnitus efter att ha upplevt skottlossning, misshandel och andra traumatiska upplevelser. En annan vanlig orsak är brist på sjukvård med hörselproblem som följd. Klart är att har man en hörselnedsättning är det svårare att lära sig ett nytt språk. 

Vux i Huddinge är en av två skolor i länet som har SFI-undervisning för hörselskadade och döva. Här på skolan finns både SFI, Svenska som andraspråk och matematik för hörselskadade och döva.

– Det är långt fler som skulle behöva gå hos oss. Mörkertalet är stort, det går ju väldigt många hörselskadade i vanliga grupper på andra SFI-skolor. Många har dåligt självförtroende och vill inte synas och märkas och talar inte talar om att de hör dåligt, säger Satu Raunela, SFI-lärare och samordnare på hörsel- och döveneheten.

Men det finns saker som alla skolor borde tänka på för att underlätta för elever med lindriga hörselskador.

– Ett väldigt enkelt tips som inte kostar någonting är att alla lärare alltid står vänd mot eleverna när de pratar. Då får man avläsebilden och det underlättar jättemycket. Vad man mer kan göra det är att sätta filtertassar på stolsbenen och på bordsbenen. För det är skrapljuden som stör, tipsar Satu Raunela.

En av dem som pluggar här är Falis Abdi. Hon kom från Somalia för åtta år sedan och har en grav hörselskada.  

– Nej det är inte svårt, jag är ung tjej och jag är mycket motiverad, säger Falis Abdi.

Hon har avslutat SFI-undervisningen och läser nu Svenska som andraspråk. 

– Jag vill lära mig mer och jag vill komplettera mina studier. Därefter jag vill arbeta som barnskötare, men när man är hörselskadad det tar längre tid att lära sig svenska. Jag följer mina drömmar, och jag ska aldrig ge upp, säger Falis Abdi.